เอกสารระบุ Facebook, Google, และ Amazon อาจพยายามผูกขาดการค้า

เอกสารภายในที่ปล่อยออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 3 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ทำให้บริษัทของตนเองได้เปรียบเพื่อเอาชนะคู่แข่งทางการค้า ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเนื่องจากฝ่ายกฎหมายผลักดันให้อนุมัติกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่เข้มงวดมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้   เอกสารดังกล่าวได้รับโดยคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎร (House Judiciary Committee) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนพฤติกรรมที่กีดกั้นการแข่งขันจาก…

Read more